Børnehjælpsdag og Byfest i Helsingør

Film Børnehjælpsdag og Byfest i Helsingør Se Filmen

1948, 8 min., Speak

19. og 20. juni 1948 afholder Helsingør børnehjælpsdag, som dette år er viet til FN, og byfest med det store børneoptog gennem byen. Sylvest Jensen laver flyveopvisning over Helsingør Stadion, hvor FN's brochurer og lodsedler nedkastes. På byens torv er der tivoli med boder, lykkehjul, artister og meget mere. Byfesten afsluttes med et stort fyrværkeri i Nordhavnen. Den norske politker og generalsekretær i FN, Trygve Lie, indleder med en radiohilsen til byen.

Emneord: Børnehjælpsdag, Børn, FN, Norge, Byfester, Optog, Tivolimarked, Flyvning, Fyrværkeri, Helsingør, 1940-1949

Produktion: Dansk Film Co.

Filmtype: Dokumentariske optagelser

Se alle credits i Filmdatabasen

Vis transskription

Sådan laver du et klip

  • Find det sted i filmen, hvor du ønsker at starte dit klip, og tryk ”Start klip”.
  • Når du ønsker at afslutte klippet, trykker du ”Slut klip”.
  • For at se klippet, tryk ”Se klip”. 
  • Hvis du er tilfreds med klippet, trykker du ”Opret klip”.

Når klippet er oprettet, har du mulighed for at placere klippet geografisk i Danmark. Brug danmarkskortet til at placere klippet. Kun klip med stedsangivelse bliver lagt på sitet.

Du behøver kun angive navn og e-mailadresse, hvis du ønsker dit klip skal være en del af sitet.

Du kan frit sende, dele og i de fleste tilfælde indlejre klippet på din Facebookside, hjemmeside, blog eller andet. 

God fornøjelse.

Transskription

Kommentarer fra transskribenten er markeret med […]

Ved den store børnehjælpsdag og byfest i Helsingør, der denne gang var viet De Forenede Nationer, sendte generalsekretær Trygve Lie fra De Forenede Nationer en radiohilsen til byen:

[Norsk speak. Oversat til dansk]

Det er mig en personlig glæde at sende denne radiohilsen til det traditionsrige Helsingørs årlige festlighed, som denne gang er viet til De Forenede Nationer. Helsingør er med dette arrangement et godt eksempel for andre byer i mange lande. Når byens myndigheder har taget dette skridt, har de også vist, at de forstår, hvad De Forenede Nationer bør være, en folkets organisation, sådan som det udtrykkes i De Forenede Nationers pagt. Det kommer til at tage lidt tid, før hvert enkelt individ føler den samme interesse for den internationale organisation, som de har for deres egne kommunestyrer og deres eget lands anliggende. Men det er vejen, vi må gå. I sidste instans er hvert enkelt menneskes skæbne afhængigt af De Forenede Nationer. Det gælder freden og sikkerheden i verden, og det gælder det regionale og internationale økonomiske samarbejde, som må til, for at alle verdens rigers ressourcer skal kunne udnyttes til fælles bedste. Det er sagt før, og det kan ikke siges for ofte, at verden er én. Verden er én, og kan ikke være noget andet end én. Uanset hvad det enkelte folk og hver især måtte mene om dette forhold. Med et sådant udgangspunkt er det, at organisationen De Forenede Nationer må bedømmes. Kun i dette perspektiv kan man på realistisk grundlag vurdere De Forenede Nationers nuværende og fremtidige muligheder.

[Norsk speak slut]

Efter generalsekretærens tale, der var sendt fra De Forenede Nationers hovedsæde i Lake Success, erklærede minister Fanny Jensen børnehjælpsdagen og byfesten for åben. Her ses blandt andre minister Fanny Jensen, direktør Viggo Christensen fra De Forenede Nationer, den tidligere borgmester Peder Christensen, Kong Peter, festens arrangør Ernst Hansen og turistchef Assens ved indgangen til byens rådhus.

Og derefter begyndte festlighederne, der indledtes med blandt andet, at Københavns politis dygtige orkester marcherede gennem byen.

Politiets musikkorps havde konkurrence af livjægerne, der i hjemmeværnsuniformer, ligeledes med stor succes, gik gennem gaderne.

For børnene blev festen en stor dag, og på børnegården, en af byens kendte sociale institutioner, var børn i vigør hele dagen. Minister Fanny Jensen udtalte netop i sin åbningstale, at Helsingør altid havde været en forgangsby på sociale områder, og børnene synes også at trives vel.

En af festens mest fornøjelige scener var børnenes optog gennem byen. Alle Helsingørs børn var inviterede, og mange hundrede drenge og piger benyttede sig af indbydelsen og var med til at skabe det rette humør og den rigtige stemning. Børnene kom i deres stiveste puds til fods, på cykel, på løbehjul, i barnevogn og i kravlegårde, og de fleste af køretøjerne var pyntet med blomster og flag og balloner.

Fra børnegården rullede en bil frem med en kæmpemæssig patteflaske. Der var smil og fest overalt. De mindstes interesse blev varetaget af søde barneplejersker. Det var noget af det helt rigtige, et udmærket arrangement. Og langs børnetogets rute var der da også fyldt med mennesker.

Børnenes optog sluttede på Helsingør stadion. Der var så mange deltagere, at de helt omkransede den store plæne. Her bød borgmester Schytz velkommen og sagde blandt andet, at skabe sundhed og glæde er en stor opgave og at opleve glæden ved samarbejde, glæden ved sammenhold, glæde og tilfredsstillelse over den gode præstation er noget, der i høj grad nås ved idræt og sport. Intet andet forener måske i øjeblikket de forskellige nationer og folkeslag så stærkt som sporten, hvor man i ærligt kammeratskab konkurrerer på lige fod, rede til at yde en indsats. For at nå det ypperste kræves der en sund sjæl i et sundt legeme og en ærlig og redelig vilje. Ikke alle kan nå rekorden, men det gør heller ikke noget, usund rekordjageri er ikke i sportens ånd, men det der er det afgørende, er, at hver yder sit bedste. Gør man det, er målet for en selv og for idrætten nået.

Et led i det storstilede arrangement var børnehjælpsflyveren. Flyveren Sylvest Jensen fløj i sin lille sportsmaskine ind over idrætspladsen, kredsede nogle gange rundt og nedkastede derefter brochurer fra De Forenede Nationer og lodsedler til en flyvetur, og det siger sig selv, at disse papirer var stærkt eftertragtede.

På torvet var der skabt en hel lille dyrehavsbakke med telte, lykkehjul, karruseller, artister, gynger og præmiespil og meget, meget andet.

Og den enestående fest, som strakte sig over to dage, endte med et mægtigt fyrværkeri i Nordhavnen. I den lyse nat sendtes raketter op mod junihimlen, spruttende sole snurrende, kanonslag drønede, kulørte vandfald rislede, og denne strålende ildfest sluttede med, at der på en af standerne kom et lille lysende barnehoved til syne med ordet tak.

Vi har brug for din viden

Hvis du har viden om et sted, en person, eller andet i filmen, som ikke findes på kortet, så kan du selv lave et klip og skrive din egen historie. Dit klip kan blive en del af kortet her, og du kan dele det med andre.

Sådan gør du

  1. Lav et nyt klip ved at trykke her
  2. Tilføj mere information til klippet såsom dato, personer eller sted

Du er også velkommen til at tilføje en kommentar med din historie

Kommentarer

Marianne Nielsen

03-11-2015

Min mor arbejdede på børnegården i Helsingør hun er med der hvor de går rundt i en rundkreds sammen med børnene. Det er sjovt at se min mor så ung hun var ikke så gammel men hun blev Barneplejerske senere på Børnegården og hun var der indtil jeg blev født.

Grethe Hansen den gang hed jeg Bloustrød.

10-11-2015

Jeg går med i Rundkredsen den dame med det hvide tøj er lederen af børnegården fru Madsen til højre ved siden af går jeg har en papirhue på jeg var 16 år og jeg er 83 år nu .

Grethe Hansen

08-01-2016

I Optoget går jeg ved siden af Frk.Have og skubber bag på Trækvognen i Optoget ser man også Irene Ekberg og Birthe kan ikke huske Efternavnet .

Grethe Hansen

15-09-2018

Tak for Filmen.

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den kommer på sitet.
Har du tekniske problemer? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet kontakt filmarkivet@dfi.dk.

Tak for kommentaren

-----------------------------------------------