Chancen-hb

På kanten

- et undervisningsmateriale til "Chancen"

Klassetrin: 

  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse
  • 10. klasse

Grundskolefag: 

  • Dansk

Materialetyper: 

  • Materialer til kortfilm

Emneord: 

”På kanten” er et webbaseret undervisningsmateriale til filmen ”Chancen”. Det er produceret af filmens producent Mica med støtte fra Det Danske Filminstitut.

Materialet er opdelt i en elevdel og en lærerdel. Elevdelen indeholder en lang række læringsaktiviteter, der alle tager udgangspunkt i filmen. Nogle af opgaverne har fokus på filmens hovedtema – livet og ungdomsproblemer i et udkantsområde – mens andre rækker ud over filmen og giver både baggrundsviden og perspektiver. Lærerdelen indeholder forslag til den didaktiske anvendelse af materialet - herunder overvejelser om målgruppe, tidsforbrug, fælles mål mv. 

Man skal ikke nødvendigvis lave alle aktiviteter. Materialet er tilrettelagt, så man har mulighed for at vælge de vinkler og fokuspunkter, der er mest interessante og relevante. Eleverne kan fx sagtens arbejde med forskellige temaer fra filmen.

”Chancen” og det tilhørende materiale ”På kanten” kan således bidrage til øget fokus på ungdomsliv i almindelighed og ungdomsliv i  det såkaldte "udkants-Danmark" i særdeleshed. 

Undervisningsmateriale:

Du finder materialet her: På kanten

   

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle