Det er gratis for piger

Kortfilm i fransk

- et materiale om at bruge film i sprogundervisningen

Klassetrin: 

 • 7. klasse
 • 8. klasse
 • 9. klasse
 • 10. klasse
 • Gymnasiet

Grundskolefag: 

 • Fransk

Materialetyper: 

 • Materialer til kortfilm

Emneord: 

Faglige mål

Formålet med dette undervisningsmateriale er:

 • at bruge filmmediet som et aktiv og en motivationsfaktor i franskundervisningen
 • at se analytisk på filmmediet som formidler af den fransksprogede kultur
 • at imødekomme både de verbalt, auditivt og visuelt orienterede elever
 • at sætte fokus på de unges liv med deres særlige udfordringer og reflekterede tilgang til tilværelsen

Om materialet

Undervisningsmaterialet er relateret til fire franske kortfilm: ”C’est gratuit pour les filles”, ”Dans nos veines”, ”Gratte-papier” og ”Skin”. Filmene ligger alle på Filmcentralen (se nedenfor) i to udgaver med både danske og franske tekster (bortset fra Skin, der kun ligger i én udgave med tilvalg af danske eller franske tekster). Materialet består af en række afsnit, der handler om dramaturgi og filmiske virkemidler, samt en række elevark (se til venstre under indholdsmenuen). Såvel materiale som opgaveforslag er udformet på en måde, så de også kan bruges generelt i forbindelse med andre franske film – både kortfilm og spillefilm. Se liste over fransksprogede kortfilm på Filmcentralen under TEMA: Kortfilm i fransk.

Om elevarkene

Opgaverne til hver kortfilm indledes med elevarket Avant le court-métrage, som skal spore eleverne ind på filmens stemning og tema. Herefter følger opgaver til filmens anslag og filmiske virkemidler i elevarket Pendant le court-métrage. Endelig findes opgaver, der forholder sig til filmen i sin helhed i elevarket Après le court-métrage. Her afsluttes også hver gang med en model, som eleverne kan bruge i arbejdet med billedbeskrivelse. Hovedvægten i opgaverne er lagt på kommunikative færdigheder. Udover arbejdet med ordforråd og samtalestrategier lægges der op til situationsspil, små konkurrencer og gættelege. Der er også forslag til organiseringen af opgaverne – i par, i grupper etc. Der er desuden mulighed for at arbejde med mindre skriftlige opgaver.

Praktiske oplysninger

I Filmcentralens player kan du lave skærmbilleder/framegrabs fra filmen (se nedenfor), som kan gemmes på din computer.

Skærmbillede fra Det er gratis for piger

Læs også om filmiske virkemidler og dramaturgi i Filmleksikon, Filmcentralens opslagsværk om filmsprog og filmanalyse.

Se liste over fransksprogede kortfilm på Filmcentralen under TEMA: Kortfilm i fransk.

Dette materiale er skrevet af Mimi Sørensen og Mette Bering, juni 2014

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle