1000 Aars Festen i Ribe

Mynd 1000 Aars Festen i Ribe See film

1948, 8 min., Speak

Festligheder i anledning af oprettelse af bispestolene i Aarhus, Ribe og Slesvig, tirsdag den 25. maj 1948. Ribe er pyntet op til 1000-års festen, pigespejderne marcherer til banegårdspladsen. Præsteprocessionen på i alt 150 gejstlige i ornat bevæger sig fra rådhuset til domkirken med biskop C.E. Scharling og biskop Rohde fra Lund i spidsen, efterfulgt af biskopperne fra Haderslev, Norge, Aarhus og Finland. De kongelige ankommer - Dronning Alexandrine og Prins Knud, Kong Frederik IX og Dronning Ingrid. Mere end 3000 mennesker er samlet til højmesse. Borgmester Aagaard Jakobsen og frue samt flere af byens honoratiores tager efterfølgende imod gæsterne foran Hotel Klubben.

Efnisorð: Ribe Domkirke, Kirkelige handlinger, Præster, Byfester, Storke, Ribe, 1940-1949

Medvirk 1: Dronning Alexandrine, Prins Knud, Kong Frederik IX, Dronning Ingrid

Produktion: Dansk Film Revy

Filmtype: Dokumentariske optagelser

View all the credits at Filmdatabasen

Show transcript

This is how to create a clip

Select the start and end time of the clip...

Transskription

I Danmarks ældste by, Ribe, fejredes 1000-årsfesten for oprettelsen af de tre store danske bispesæder: Ribe, Haderslev og Aarhus. Og af disse tre byer kan Ribe fremvise en uafbrudt kæde af bisper gennem de 1000 år. Fra domkirkens borgertårn vejede Dannebrogs rød-hvide dug, og fra det lyse Marietårn smældede de nordiske rigers flag til minde om den tid, da hele Norden hørte under de tre jubilerende bispedømmer.

Ingen anden dansk by er så selvskreven til at være midtpunkt for en mindefest for middelalderlige begivenheder af betydning. Ingen anden by ejer som denne gamle kongestad de nødvendige rammer til en sådan kirkefest.

Ribes oprindelse går tilbage til den forhistoriske tid. Den nævnes første gang cirka år 860, da Ansgar byggede landets anden kirke i Ribe.

Byen blev bispesæde i år 948, og den var i middelalderen som handels- og søfartsby en af landets betydeligste. Den gamle historiske by med sine røde tage og grønne haver grupperet om den skønne gamle domkirke i en af landets smukkeste og anseeligste romantiske kirkebygninger rummer et væld af mindesmærker. Mange store mænd har gennem tiderne været knyttet til Ribe, og i de snævre krogede gader med de gamle bindingsværkshuse med storkerederne fortæller mindeplader og statuer om byens fortid.

Og ved 1000-årsfesten havde Ribe klædt sig i festskrud. Byen var pyntet med flag og blomster, æresporte var rejst med Ribes byvåben og Kong Frederiks initialer. Guirlander og Dannebrog sås overalt. Fra hele oplandet strømmede folk til byen for at være med i de mange festligheder. Tidligt tog folk opstilling langs kongefamiliens rute, og det blev i enhver henseende en strålende festdag. Måske den smukkeste fest Ribe endnu har oplevet.

Mange tog tidligt plads i domkirken. Næsten hele byen var på benene for at være med på denne sjældne mindedag.

Her marcherer pigespejderne, både de grønne og de blå, op på banegårdspladsen.

Festlighederne indledtes med præsteprocessionen, der fra rådhuset, Anders Bordings Hus, hvor den første danske avis så dagens lys, langsomt bevægede sig over torvet ned ad Skolegade og ind i kirken. Processionen blev et stærkt gribende led i dagens højtideligheder. Det var på en gang middelalder og nutid, der mødtes. Forrest gik Ribes biskop C. E. Scharling og den ældste blandt de nordiske biskopper, biskop Rohde fra Lund. Derefter biskop Noack fra Haderslev ved siden af den norske biskop Kron-Hansen og derefter biskop Skat Hoffmeyer fra Aarhus med den finske biskop Malmivaara. Præsteprocessionens lange skare talte mere end 150 gejstlige i ornat.

Med særlige forventning og glæde så man hen til kongefamiliens besøg. Tidligt på formiddagen gled det kongelige særtog ind på perronen, hvor stiftsamtmand Ulrik Friis og frue, borgmester Aagaard Jakobsen og frue, politimester Flagstad og stationsforstander Jørgensen tog imod kongen og dronningen, Dronning Alexandrine og prins Knud. Udenfor stationsbygningen, der næsten var dækket med Dannebrog, stod mange hundrede for at byde velkommen. Dronningen hilser på pigespejderne og deres førere, medens Kong Frederik hilser på soldaterforeningernes medlemmer.

Derefter kørte de kongelige gennem tætte rækker af glade ribeborgere til domkirken. Vejret var det bedst mulige, sol og blå himmel.

Hurraråb fulgte bilerne med de kongelige på vej ned af Dagmarsgade, over Munketorvet gennem Skolegade til domkirken, udenfor hvilken der var samlet mange mennesker, der ville hylde de kongelige, ventede på at få kongen og dronningen at se. Den gamle borgervæbning var med til at overvåge, at afspærringerne blev holdt.

Udenfor domkirkens hovedindgang blev de kongelige modtaget af biskopperne fra de tre 1000-årige bispedømmer, Scharling, Skat Hoffmeyer og Noack. Stiftamtmændene i de samme stifter, Riis, Hviidt og Pinholt og stiftsprovst Grønbæk, domkirkens sognepræst og desuden festens ordensmarskal, lektor Krebs.

Domkirken var fyldt til sidste plads, da den stemningsfulde gudstjeneste begyndte. Mere end 3.000 var samlet i det skønne kirkerum. Og under højmessen blev folk stående udenfor for at overvære kongens og dronningens bortkørsel.

Efter den betagende højtidelighed kørte de kongelige til amtsmandsgården og til Hotel Klubben under fornyet hyldest, under nye hurraråb, igennem en symfoni af rød og hvidt.

Udenfor Hotel Klubben ventede mange mennesker på de kongelige. Her er blandt andet byens borgmester Aagaard Jakobsen og frue og flere af byens honoratiores. Her gav kongen kur og hilste på de jubilerende stifters provster, på Ribes højere embedsmænd og på festkomiteens medlemmer.

Og her ankommer kongen og dronningen til Hotel Klubben fulgt af byens ungdom, der flokkes om bilen.

Og her modtages Dronning Alexandrine og prins Knud.

Under frokosten udtalte kongen håbet om, at vi atter måtte mødes til den næste 1000-årsfest om tre år, hvor Ribe holder 1000-årsfest for den første kirke, som senere blev en af nordens mest berømte domkirker.

Derefter kørte de kongelige igennem byen til banegården, hvor nye menneskemængder gav dem en strålende afskedshilsen. I den snævre Skolegade var der fyldt til trængsel, og på banegårdspladsen var der ligeledes mange mennesker, der ville sige farvel til kongefamilien, sige tak for besøget ved festen, et nyt og smukt led i byens minderige historie.

We need your insight

If you recognise places in the film, not already on the map, please create a clip and provide background. Your clip can be shared or be included on the site.

This is how it is done

  1. Create a new clip by clicking here
  2. Add more information to the clip like date, people and place

You are also welcome to add a comment with your story.

Comments for film

Annette Marie Pedersen

29-10-2015

Det klip har jeg aldrig set før! Men hvor var det dog dejligt! Som en indfødt ripenser- (1951) - er det altid skønt at "opleve", hvad Ribe har modtaget af prominente gæster! Så smukt!!

Add comment

Your comment will be reviewed before it is posted and it may be rejected.

Thank you for the comment

We will get back to you!