Reportagefilm Danmark

Film Reportagefilm Danmark Se Filmen

1941, 11 min., Speak

Emneord: Zoologisk Have (KBH), Giraffer, Diakonissestiftelsen, Fastelavn, Kong Christian X, København, Arbejdere, Tyskland, Stabelafløbning, Skibe, Aalborg, Slægtshistorie, Gårde, Dybbøl, Femern Bælt, Lolland, Film, UFA, 1940-1949

Medvirkende: Dronning Alexandrine, Dronning Ingrid, Kong Christian X

Filmtype: Dokumentariske optagelser

Se alle credits i Filmdatabasen

Vis transskription

Sådan laver du et klip

  • Find det sted i filmen, hvor du ønsker at starte dit klip, og tryk ”Start klip”.
  • Når du ønsker at afslutte klippet, trykker du ”Slut klip”.
  • For at se klippet, tryk ”Se klip”. 
  • Hvis du er tilfreds med klippet, trykker du ”Opret klip”.

Når klippet er oprettet, har du mulighed for at placere klippet geografisk i Danmark. Brug danmarkskortet til at placere klippet. Kun klip med stedsangivelse bliver lagt på sitet.

Du behøver kun angive navn og e-mailadresse, hvis du ønsker dit klip skal være en del af sitet.

Du kan frit sende, dele og i de fleste tilfælde indlejre klippet på din Facebookside, hjemmeside, blog eller andet. 

God fornøjelse.

Transskription

Kommentarer fra transskribenten er markeret med […]


I Zoologisk Have i København er der sket en meget glædelig begivenhed. Et af havens girafpar har fået en baby. 


Hendes Majestæt Dronningen og Kronprinsesse Ingrid deltog ved åbningen af Diakonissestiftelsens Bazar, hvor dronningen som sædvanlig havde sin egen bod. 
Diakonissestiftelsens forstander dr. theol. L. J. Koch åbnede bazaren og udtalte en varm tak til dronningen, fordi hun var kommet til stede og havde vist sagen sin interesse. Forstanderen takkede desuden dronningen for den smukke måde, hvorpå hun i det forløbne år havde stået ved kongens side.
Efter åbningen passede dronningen sin bod i flere timer, og alle ville naturligvis helst handle hos dronningen. 

Her er Kronprinsesse Ingrid ved at gøre indkøb.


Fastelavnen prægede gadebilledet i København. 

Tøndeslagning og karneval.

Klokkeren fra Notre Dame.

Seksdagsrytter.


[Tysk speak. Oversat til dansk]

Kong Christian af Danmark fejrede sin 70-års fødselsdag med hjertelig deltagelse af det samlede danske folk. 

[Tysk speak slut]


100 særtog med danske arbejdere er nu kørt til Tyskland. 

Tog nummer 100 medførte cirka 600 arbejdere, med hvilke der blev taget festlig afsked på Hovedbanegården.


På Aalborg Skibsværft er i snestorm søsat et kombineret passager- og fragtskib, der skal benyttes til sejlads på den sydamerikanske vestkyst. Skibet er bygget til Chile og denne regerings regning, og det blev døbt Angamos af fru skibsredder Knud Lauritzen. 

Det er indrettet efter de sidste nye principper, det er dobbeltskruet og kan sejle med en fart af cirka 14 knob. Lasteevnen er 4.000 tons. 

Skibsværftets direktør Børge Hansen og fru skibsredder Knud Lauritzen. Stabelafløbningen overværedes af en række særligt indbudte blandt andre Chiles minister 

i Danmark Wessel og frue, Chiles konsul, skibsredder Knud Lauritzen og frue og hofjægermester og hofjægermesterinde Castenskiold. 


En række af landets førende provinsdagblade er sammen med Familiejournalen gået ind for en stor national og kulturel opgave, nemlig at finde de danske gårde der har været i samme slægts besiddelse i flere hundrede år. Der findes overordentlig mange slægtsgårde i Danmark, og det har vist sig, at slægtsfølelsen stadig er levende i mange af vores bondeslægter. 
Undersøgelsen har godtgjort, at de fleste gamle slægtsgårde findes i Sønderjylland og navnlig på Als, hvorfra disse billeder er. Alle slægtsgårde, der har været i slægtens besiddelse i over 500 år, får overrakt et stort Dannebrogsflag, der hejses på gården ved en lille højtidelighed, medens alle slægtsgårde, der har været i slægtens eje i 200 år, får overrakt en slægtsbog. 

For nogen tid siden samlede de fire sønderjyske dagblade i Sønderborg og Familiejournalen alle disse slægtsgårdsejere på Als til en storstilet slægtgårdsfest på Danebod Højskole i Sønderjylland. Gårdejere og deres familie fra næsten alle gårdene på Als deltog i denne nationale festlighed. 

Handels- og kontoristforeningens herrekor var med, og slægtgårdsfesten sluttede med, at deltagerne samledes om højskolens store flagstang, og medens flaget langsomt gled ned efter den nationale festdag, sang koret og forsamlingen ”Der er et yndigt land”. 
Der afsendtes et telegram til kongen, og inden festens afslutning indløb et svartelegram med tak og hilsen.
Om formiddagen aflagde sangerne besøg på Dybbøl og flere andre nationale minder fra krigen 1864. Korets formand fuldmægtig Aage Hansen nedlagde en krans med rød-hvide bånd på den store fællesgrav over 209 tapre danske soldater. 


Mellem danske og tyske trafik- og vejmyndigheder er der i København underskrevet en overenskomst vedrørende jernbane- og automobilforbindelsen over Rødby-Femern. Disse billeder er fra de afsluttende forhandlinger, hvor blandt andre trafikminister Gunnar Larsen og generaldirektør Knutzen var til stede. Arbejdet vil antageligt blive begyndt til sommer, og det vil vare i fire år. 


For første gang i Danmark afholdtes en filmkongres arrangeret af UFA’s herværende filial. Filmjournalister fra samtlige landets blade var til stede. 

UFA Berlin var repræsenteret ved direktør Opitz.

Vi har brug for din viden

Hvis du har viden om et sted, en person, eller andet i filmen, som ikke findes på kortet, så kan du selv lave et klip og skrive din egen historie. Dit klip kan blive en del af kortet her, og du kan dele det med andre.

Sådan gør du

  1. Lav et nyt klip ved at trykke her
  2. Tilføj mere information til klippet såsom dato, personer eller sted

Du er også velkommen til at tilføje en kommentar med din historie

Kommentarer

Der er ingen kommentarer. Vær den første til at kommentere

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den kommer på sitet.
Har du tekniske problemer? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet kontakt filmarkivet@dfi.dk.

Tak for kommentaren

-----------------------------------------------