Danske Soldater besætter Bornholm

Film Danske Soldater besætter Bornholm Se Filmen

1946, 3 min., Speak

Under kanonsalut den 6. april 1946 forlader den sovjetiske flåde Bornholm efter 11 måneders besættelse. Danske soldater går i land og overtager bevogtningsopgaverne på øen.

Emneord: Anden Verdenskrig, Besættelsestiden, Russere, Soldater, Bornholm, 1940-1949

Produktion: Dansk Film Co.

Filmtype: Dokumentariske optagelser

Se alle credits i Filmdatabasen

Vis transskription

Sådan laver du et klip

  • Find det sted i filmen, hvor du ønsker at starte dit klip, og tryk ”Start klip”.
  • Når du ønsker at afslutte klippet, trykker du ”Slut klip”.
  • For at se klippet, tryk ”Se klip”. 
  • Hvis du er tilfreds med klippet, trykker du ”Opret klip”.

Når klippet er oprettet, har du mulighed for at placere klippet geografisk i Danmark. Brug danmarkskortet til at placere klippet. Kun klip med stedsangivelse bliver lagt på sitet.

Du behøver kun angive navn og e-mailadresse, hvis du ønsker dit klip skal være en del af sitet.

Du kan frit sende, dele og i de fleste tilfælde indlejre klippet på din Facebookside, hjemmeside, blog eller andet. 

God fornøjelse.

Transskription

Efter ordre fra regeringen i Moskva forlader de russiske styrker Bornholm efter 11 måneders besættelse. 

Danske tropper har overtaget bevogtningsopgaverne, og her ankommer de første danske soldater til Bornholm. De kom med rutedamperen Østersøen og blev straks videresendt til de rømmede russiske lejre, der nu skal sættes under dansk bevogtning. Foreløbig skal de danske soldater indkvarteres hos befolkningen. 

Der findes på øen store barakanlæg, dels fra den tyske besættelse, dels fra russernes ophold. Og disse skal nu sættes i stand til at modtage de danske soldater. 

Indskibningen af de russiske styrker fra Rønne Havn var allerede på dette tidspunkt i fuld gang. Russiske transportdampere var ankommet til havnen, og fra alle de russiske lejre på øen strømmede mandskab og materiel til Rønne for at blive udskibet. 

Man regner med, at hele evakueringsarbejdet vil være afsluttet i de første dage i april. 

Her er en russisk afdeling soldater kommet til havnen, hvor de straks går om bord i en af de store dampere. 

Meddelelsen om rømningen spredtes som en løbeild over hele øen, og overalt blev den modtaget med stor glæde. 

Den kommanderende russiske general Jakusjov og hans frue kommer her til Amtsmandsgården i Rønne. 

Under hele besættelsen har der bestået det bedste samarbejde mellem russerne og de danske myndigheder. 

Her drøfter amtmand von Stemann og general Jakusjov forskellige formaliteter vedrørende rømningen.

Amtmandinden og generalens frue. 

Russerne har fået tilsagn om al tænkelig hjælp ved borttransporten.

Med den gamle færge Prins Christian kom hovedstyrken af 15. bataljon under oberstløjtnant Lüttichaus ledelse til Rønne, hvor de blev hjerteligt og festligt modtaget. Det var et smukt syn, da færgen langsomt gled ind til kajen. Soldaterne stod ved skibets ræling, for og agter, på broen, de fyldte skibet. 

Fra hele øen var befolkningen strømmet til Rønne, og på havnepladsen har der aldrig nogensinde været så mange mennesker. Der var vel en halv snes tusinde samlet for at modtage de danske soldater. Det var en stor og glædelig begivenhed, som alle ville være med til at fejre. 

Soldaterne var i battledress med stålhjelm og automatvåben.

Så hurtigt som muligt gik bataljonen fra borde og marcherede op til Store Torv, hvor paraden skulle foregå. 

Torvet var fyldt til trængsel. Blandt andet var de bornholmske soldaterforeninger mødt med deres faner. 

Efter at fanen var ført op, bød Bornholms kommandant oberst H. E. Christensen styrkerne velkommen til øen. 

Efter obersten talte amtmand von Stemann og sagde blandt andet, at de danske soldater nu afløste soldater, der i optræden og disciplin stod meget højt. Amtmanden så i det der nu skete et nyt udtryk for samhørighedsfølelsen med det øvrige land. 

Efter at højtideligheden var forbi, marcherede soldaterne til banegården for at blive ført videre til deres kvarter. 

Vi har brug for din viden

Hvis du har viden om et sted, en person, eller andet i filmen, som ikke findes på kortet, så kan du selv lave et klip og skrive din egen historie. Dit klip kan blive en del af kortet her, og du kan dele det med andre.

Sådan gør du

  1. Lav et nyt klip ved at trykke her
  2. Tilføj mere information til klippet såsom dato, personer eller sted

Du er også velkommen til at tilføje en kommentar med din historie

Kommentarer

Aage Hansen

10-11-2015

Tåbelig overskrift: "Danske soldater besætter Bornholm" !!!!
Bornholm kunne have været russisk i dag, men heldigvis trak de sovjetiske tropper sig frivilligt. For Bornholm var dette den endelige befrielse, og alle bornholmere åndede lettet op.

Redaktionen

11-11-2015

Kære Aage Hansen
Tak for kommentar. Overskriften er baseret på filmens titel, som du kan se i begyndelsen af filmen.
Med venlig hilsen Maria Berendt Oldhøj Nielsen

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den kommer på sitet.
Har du tekniske problemer? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet kontakt filmarkivet@dfi.dk.

Tak for kommentaren

-----------------------------------------------