B.D.-Journalen Nr. 1

Film museum/danmark-paa-film Se Filmen

0, 14 min., Musik

<p>Brødrene Dahl-Journalen, Nr. 1: Reportage fra 75-års dagen, 23/12 1942. Festskriftet trykkes. I udstillingsvinduer i Aarhus, København, Odense og Nykøbing Falster vises 'Badets historie' fortalt i 12 billeder. På jubilæumsdagen samles ansatte og deres familier til højtidelighed i Palladium Biografen i København. Her uddeles B.D-jubilæumsnålen, B.D.-jubilæumsmarchen spilles af Tivoligardens Musikkorps og direktør M.C. Dahl holder hovedtalen. Derfra går man tilbage til hovedkontoret, hvor gratulanterne strømmer til.<br><p>Brødrende Dahl blev grundlagt i 1867 som engros-virksomhed og var gennem tre generationer en familievirksomhed med aktiviteter i hele Skandinavien. Efter verdensudstillingen i København i 1888, som havde til huse på hjørnet af Rådhuspladsen, rykkede firmaet ind i de tomme lokaler (Industriens Hus), hvor man havde hovedsæde indtil 1967.</p>

Emneord: Brødrene Dahl, Virksomheder, 1940-1949

Produktion: Dansk Film Co.

Filmtype: Dokumentariske optagelser

Se alle credits i Filmdatabasen

Vis transskription

Sådan laver du et klip

  • Find det sted i filmen, hvor du ønsker at starte dit klip, og tryk ”Start klip”.
  • Når du ønsker at afslutte klippet, trykker du ”Slut klip”.
  • For at se klippet, tryk ”Se klip”. 
  • Hvis du er tilfreds med klippet, trykker du ”Opret klip”.

Når klippet er oprettet, har du mulighed for at placere klippet geografisk i Danmark. Brug danmarkskortet til at placere klippet. Kun klip med stedsangivelse bliver lagt på sitet.

Du behøver kun angive navn og e-mailadresse, hvis du ønsker dit klip skal være en del af sitet.

Du kan frit sende, dele og i de fleste tilfælde indlejre klippet på din Facebookside, hjemmeside, blog eller andet. 

God fornøjelse.

Transskription

Brødrene Dahls festskrift gennem hygiejne til sundhed og velvære bebudede den store festdag. Tilrettelægningen blev påbegyndt mere end 1 år i forvejen.
Festskriftet antræder som en hyldest til Norden – BD’s arbejdsmark.
Festskriftet bliver trykt i mange farver og med et væld af fotografier.
Værket blev udsendt til alle BD’s forbindelser og venner.
Også på anden måde markeredes jubilæet udadtil. I udstillingsvinduerne i København, Århus, Odense og Nykøbing Falster vistes, i en serie arrangementer, badets historie fortalt i 12 billeder.
Et Egyptisk bad fra cirka 3000 år f.Kr.
Et græsk privatbad fra år 1000 – 300 f.Kr.
En romersk badeanstalt fra tiden 300 før til 500 e.Kr.
Maurisk badeanstalt omkring år 700.
Gotisk klosterbad omkring år 1200.
Middelalderens badstue år 1400.
Renæssance vaskestue år 1500.
Barokbad fra år 1600.
Louis XVI bad år 1775.
Empire bad år 1800.
Victoriansk bad år 1900.
Og endelig badeværelset af i dag.
Som et ekstranummer fulgte en fantasi af badeværelset af i overmorgen.
I jubilæumsmåneden kulminerede BD’s  vinduesarrangementer med et nordisk dobbeltvindue. Fra land til land gled skibene som budbringere mellem de nordiske brødrefolk, som BD virker imellem.
Og mægtig klang, gennem Nordens dag, det høje sus af 5 par svanevinger, der tonedes sammen som en harpes slag.
Jubilæumsdagen, lillejuleaftensdag kl. 8 om morgenen samledes personalet og deres nærmeste pårørende til en højtidelighed i Palladium i København.
BD’s jubilæumsnål blev her uddelt for første gang. Jubilæumsnålen tildeles efter 15, 25 og 40 års anciennitet. Der blev også budt en forfriskning i foyeren og i den tilstødende restaurant.
Højtideligheden åbnedes med BD’s jubilæumsmarch, komponeret til dagen og spillet af Tivoligardens Musikkorps.  
Direktør M.C. Dahl bød velkommen, og efter at forsamlingen havde sunget ”Kongernes Konge”, holdt direktør Dahl hovedtalen.

Tale (direktør M.C. Dahl)
BD har nået en ærværdig alder, men livsviljen er ikke sat over styr. Med den i behold har vi ret til at nære håb om opfyldelse for BD, at det jubilæumsønske, der udspringer af ordene: Gud give dig fremtid, som han gav dig minder.

Efter BD-sangen overrakte C. W. Göthe, i spidsen for en deputation, personalets gave, sølvtelefonen.

Tale (C.W. Göthe)
Hele personalet i Danmark, og alle uden undtagelse forener sig heri, beder dem hr. Dahl om at modtage denne erindring, som et symbol på den nære og intime kontakt, der er og altid har været, mellem chef og personale hos BD. En kontakt, der i dag, fastere end nogensinde, er forankret hos deres søn, direktør M.C. Dahl.

Tale (hr. Dahl)
Vi har i første række en kommerciel, men samtidig også en national opgave, der med sin heldige løsning kan bidrage til at skabe det enige Norden, som måske bliver en livsbetingelse for alle.

Efter denne første del af højtideligheden, havde BD-filmen urpremiere.
Og til sidst fulgte faneindvielsen.
Bestyrelsens formand, godsejer Christian S. Dahl, slog det første søm i, for Hans Majestæt Kongen. Medlem af bestyrelsen, civilingeniør Richard S. Dahl, slog det andet søm i, for fædrelandet.

Tale (Richard Esdahl)
Hermed stifter løjtnant M. Schmidt Dahl kæmpede i 1864 i nøglestillingen ved Halby Nord, under ordren: ’Stillingen skal holdes, kæmp til sidste mand’. Stillingen blev holdt, indtil ordren kom om tilbagetoget fra Dannevirke.

Det tredje søm blev slået i af direktør M.C. Dahl, for BD. BD’s idrætsleder Henry Pedersen, overrakte derefter fanen.

Tale (Henry Pedersen)
Jeg beder direktør Dahl modtage denne fane som et synligt bevis på vor taknemmelighed og på vor hengivenhed.

Direktør M.C. Dahl takkede.

Tale (direktør M.C. Dahl)
Jeg vil gerne have lov at tilføje, at vi højtideligholder jo dagen i korsflagets tegn. Ikke alene vort eget, men også de øvrige nordiske landes. Det står for os, som noget på en gang smukt og stolt, at alle de øvrige nordiske flag er rundende af vores eget ældgamle korsflag, som nu i over 700 år har været alle danskes samlingsmærke i et frit land, således som det også skal være det fremover i årtusinder.

Som afslutning på højtideligheden førtes fanen ud med BD’ere som fanevagt.

Efter højtideligheden i Palladium vendte BD’erne tilbage til kontorerne. Det var jo kun nogle få skridt.
Og så kom gratulanterne.
Gæsterne samledes i udstillingen.
Under festen var blomsterhilsnerne strømmet ind og kontorerne forvandledes til en sand blomsterhave.
På direktionskontoret stod gavebordet. Her samledes de mange smukke erindringer, som i de kommende år vil minde om festdagen den 23. december 1942.
Og det smukke Nordens kort i indlagt ædeltræ.
Så er festdagen forbi. Sølvtelefonen står på sin plads, arbejdet begynder igen.

Vi har brug for din viden

Hvis du har viden om et sted, en person, eller andet i filmen, som ikke findes på kortet, så kan du selv lave et klip og skrive din egen historie. Dit klip kan blive en del af kortet her, og du kan dele det med andre.

Sådan gør du

  1. Lav et nyt klip ved at trykke her
  2. Tilføj mere information til klippet såsom dato, personer eller sted

Du er også velkommen til at tilføje en kommentar med din historie

Kommentarer

Der er ingen kommentarer. Vær den første til at kommentere

Tilføj kommentar

Din kommentar skal godkendes, før den kommer på sitet.
Har du tekniske problemer? Se Spørgsmål og svar.
Ønsker du at købe en kopi af filmen eller klippet kontakt filmarkivet@dfi.dk.

Tak for kommentaren

-----------------------------------------------