Filmpædagogik i Danmark

Her kan du søge i mere end 50 filmpædagogiske projekter og initiativer til grundskolen fra hele Danmark

Målet med denne kortlægning har været at samle erfaringer, resultater og anbefalinger på det filmpædagogiske område på grundskoleniveau i Danmark. Det sker på baggrund af et ønske om at synliggøre erfaringer og anbefalinger, så implementeringen af film og filmproduktion i undervisningen kan kvalificeres bedst muligt. Bidragsyderne repræsenterer et bredt udsnit af både lærere og pædagoger, filmfaglige professionelle, projektholdere og forskere. 

gymnasiet

Initiativet til kortlægningen kommer fra afdelingen Animated Learning Lab (ALL) på The Animation Workshop/ VIA University College (VIA UC). ALL har igennem 25 år arbejdet med animation som læringsredskab i grundskoler i ind- og udland. I de seneste år har vi oplevet en markant stigende efterspørgsel fra lærere og pædagoger, som ønsker en større faglighed indenfor audiovisuelle og multimodale udtryksformer. Børn og unge ind- og udtrykker sig igennem samspillet af tekst, billede og lyd, når de kommunikerer med hinanden. Børne- og ungdomskulturens kommunikationsmønstre er altså multimodale, og det smitter af på deres læringsstrategier. Denne virkelighed ønsker lærere og pædagoger i højere grad både at udforske, forstå og anvende i nye didaktiske designs, og det kræver en anderledes faglighed, som i stigende grad efterspørges – ikke mindst i forbindelse med den aktuelle dagsorden omkring det 21. århundredes læringskompetence.

Projekter, forskning, filmpædagogiske tilbud og filmfestivaller, der er repræsenteret i denne kortlægning, er af meget forskellige karakterer. Der er i alt indskrevet 54 projekter og initiativer. Flertallet af projekterne har fokus på elevernes egen produktion, mens et fåtal har fokus på filmoplevelse og filmforståelse gennem f.eks. analyse. Det skal her nævnes, at filmanalysen indgår i det produktive arbejde, som f.eks. kritik og refleksionsværktøj. Projekterne varierer fra små testforløb og pilotprojekter til forskning og store filmpædagogiske satsninger

Søg i databasen

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle