Nettets Vildveje

Nettets Vildveje

- et inspirationsmateriale om løgn, manipulation og propaganda online

Klassetrin: 

 • 9. klasse
 • 10. klasse
 • Gymnasiet

Grundskolefag: 

 • Dansk
 • Historie
 • It og medier
 • Medier
 • Samfundsfag

Materialetyper: 

 • Digital dannelse

Emneord: 

Nettet er fuld af potentielle vildveje, som i yderste konsekvens kan drage et ungt menneske mod ekstremistiske holdninger og handlinger. Hvordan gribes det forebyggende og oplysende arbejde bedst mulig an, så børn og unge oplever at være i stand til at gennemskue og styre uden om disse vildveje.

Online-magasinet Nettets Vildveje – om løgn, manipulation og propaganda giver et dybdegående, nuanceret og velunderbygget indblik i, hvordan man kan forstå den rolle, som teknologi og medier spiller en i proces, hvor et ungt menneske begiver sig ned af en af nettets vildveje.

Magasinet kan bruges som inspirationsmateriale til undervisning i en række forskellige fag, hvor man ønsker at arbejde med emner som radikalisering, ytringsfrihed, hate speech, fake news, eller privatliv online. Gennem magasinets afvekslende formidlingsformer - film, lyd, billeder og tekst -  bliver man klædt på til at kunne kvalificere et fagligt fokus for undervisningen. Der lægges også op til, at man kan inddrage dele fra magasinet i selve undervisningsforløbet - bl.a. knytter der sig en række refleksionsspørgsmål til hvert kapitel.

Magasinet er bygget op omkring kapitlerne:

 • Internettet er en maskine
 • Mellem information og misinformation på nettet
 • Hadsk tale og grænser for ytringsfrihed
 • Ung, sårbar og på vildveje
 • Digital dannelse mod ekstreme budskaber

Find materialet her: Nettets vildveje - om løgn, manipulation og propaganda online.

Supplerende materiale: Dokumentarfilmen Facebookistan.

Nettets vildveje er udarbejdet af Medierådet for Børn og Unge i samarbejde med Politiets Efterretningstjeneste og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme, 2018.

Kontakt

Martin Brandt-Pedersen, Lisbeth Juhl Sibbesen

Det Danske Filminstitut, Gothersgade 55, 1123 København K. Copyright ©2017.

Kontakt os for spørgsmål vedr. undervisningsmaterialer

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle