Musik i blodet

Børnene på silkevejen

- et temamateriale om børn fra fremmede lande

Om undervisningsmaterialet

Undervisningsmaterialet lægger op til at arbejde tværfagligt med de fem film:

 1. ”Akrobat” - om Erdenchimeg på 11 år i Mongoliet
 2. ”Hestefeber” - om Daniar på 12 år i Kirgisistan
 3. ”Poonams lykke” - om Poonam på 14 år i Nepal
 4. ”Musik i blodet” - om Ravi på 13 år i Indien
 5. ”Life is a beach” - om Javed på 11 år i Bangladesh

Udover filmene er der også adgang til ekstra filmsekvenser, der knytter sig til hver hovedfilm og indgår i materialets opgaver. Alle ekstra filmsekvenser er tekstede på dansk og indtalt på originalsproget. De varer 2-5 minutter og ligger i menuen under Ekstra filmsekvenser. Se mere om indholdet af sekvenserne under Om film og ekstra filmsekvenser.

Materialet er udarbejdet til historie, dansk og samfundsfag, og giver bud på, hvordan filmene kan bruges i undervisningen på mellemtrinnet og udskolingen. Blandt andet ved at inddrage konteksten - det vil sige, hvad det er for et land og sted, børnene bor? Filmen ”Akrobat” kan også bruges i idræt. Filmen ”Musik i blodet” kan også bruges i musik.

1) Temaer

Der er to overordnede temaer til henholdsvis mellemtrin og udskoling. Vær opmærksom på, at alle 5 film kan bruges til begge temaer - vi anbefaler, at man bruger som minimum 2. Der er elevark til begge temaer, som man kan anvende på alle film. 

 • 1: Hvem er du? - drømme, forventninger og muligheder -  Elevark 1 til mellemtrin   
 • 2: Hvor bor du? - observation og kontekst - Elevark 2 til udskoling

Begge temaer handler om at skabe indsigt i, at alle mennesker er historie- og samfundsskabte såvel som historie- og samfundsskabende. Historie- og samfundsbevidsthed som demokratisk dannelse og faglig indsigt hentet fra både historie, dansk og samfundsfag. Desuden kan eleverne via temaerne arbejde med at forstå og fortolke filmenes kontekst.

Valg af 1-2 film kan afhænge af, hvilken slags klasse, materialet skal bruges til. Alle filmene handler om at forfølge sine drømme. "Kodeord” til filmene er:

 •  ”Akrobat” - Idræt, elitesport, cirkus, show.
 •  ”Hestefeber” - Dyr, kæledyr, brugsdyr. 
 •  ”Poonams bryllup” - Kærlighed, normer, kærester.
 •  ”Musik i blodet” - Dans og musik, at spille i band, synge i kor.
 •  ”Life is a beach” - Krudt i røven, surfing, sport.

I temaerne er filmen afsæt for en større og bredere diskussion af elevernes identitet og tilhørsforhold. Det betyder, at filmene fungerer som perspektiv på elevernes egne liv. Både på det individuelle, historiske og samfundsmæssige plan. 

 • Historiebrug. At eleverne kan forholde sig til egne og andres historiske fortællinger i tid og rum. At kronologi ikke er den eneste måde at skabe sammenhæng på.
 • Sociologisk fantasi. At eleverne kan tage stilling til og forstå at sociale og kulturelle sammenhænge er forskellige. Og at eleverne kan definere og forstå centrale faglige begreber.
 • Fortolkning. At eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af dokumentarfilm som medie.

2) Arbejdsforløb

Udover temaerne er der også udarbejdet forslag til arbejdsforløb og elevark til hver film på både mellemtrinnet (dansk og historie) og i udskolingen (dansk, samfundsfag og historie).
Der er 10 arbejdsforløb i alt: 2 til hver film, 1 til mellemtrinnet og 1 til udskolingen. Til hvert arbejdsforløb er der knyttet 1-2 elevark til mellemtrinnet og til udskolingen.

Film Arbejdsforløb - mellemtrin Elevark

Arbejdsforløb           - udskoling

Elevark
Akrobat Talent - kroppen som udtryksform 3 & 4 At være ung i verden 5
Hestefeber Skriv et brev 6 & 7 Debat om dyrevelfærd 8
Poonams lykke De varme stole 9 Hvad er lykke? 10
Musik i blodet Talent - lyd og bevægelse 11 &12 Fordeling af verdens goder 13
Life is a beach Faktion 14 Menneskerettigheder 15

Alle elevarkene er udviklet sammen med elever på de relevante klassetrin.

Alle film har fokus på hovedpersonen og beskæftiger sig kun lidt med omgivelserne – dvs. hvilke samfundsmæssige og historiske muligheder, der er for børnene og deres familier. Derfor er undervisningsmaterialet udarbejdet med særligt fokus på netop konteksten og det at skulle finde ud af hvilke livsomstændigheder og –vilkår, der er i de pågældende samfund på Silkevejen. Hvilke samfund bor børnene fra filmen i?

Med udgangspunkt i pædagogik og didaktik, der lægger op til byvandring og kvartersanalyse skal eleverne anden gang, de ser filmen, kigge på børnenes omgivelser, sådan at man arbejder på to planer (man kan fravælge det ene):

 1. Hvad kan eleverne finde om det pågældende land/område i bøger og på nettet.
 2. Hvad kan eleverne observere og dermed trække direkte ud af filmen.

For at give en forsmag på sidstnævnte ligger der en beskrivelse af alle filmene under Om film og ekstra filmsekvenser, som er forfattet af elever, der har set filmen.

Materialet indeholder også en kort tekst fra instruktøren under Instruktørens kommentarer. Dels om valg af børnene og stederne, dels om det at producere dokumentarfilm. Instruktøren har tidligere produceret film om kasteløse, hvilket tænkes som et fagligt fokus i historie og samfundsfag i udskolingen. Det er her muligt at inddrage klip fra de to film om kasteløse: ”Verdens værste job” og ” Gældsslaverne”, som også er instrueret og produceret af Jens Pedersen. Klippene ligger under temaet ”Kasteløse i Indien” https://www.dr.dk/undervisning/samfundsfag/kasteloese-i-indien på DR DK undervisning i samfundsfag.

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle