Limboland

2010, 65 min, DK/Dokumentarfilm, Danmark

Et virkelighedsbaseret drama, der fortæller om otte unge menneskers forsøg på at nedbryde kløften mellem modstridende kulturer: Den kultur, som har bragt dem til verden, og den fremmede kultur, som omgiver dem. I takt med, at de unge skuespillere udspiller deres private historier foran kameraet, udviskes skellet mellem deres virkelige liv og det drama, de skaber.
Limboland vandt en Robert for årets lange fiktion i 2011

Egnet Til

Undervisningstrin: 

  • Udskoling

Fag: 

  • Dansk
  • Samfundsfag

Undervisningsvejledning

Filmen er en del af en kultur-, integrations- og undervisningskampagne, som har haft til formål at skabe dialog og åbenhed om integrationsproblematikken og bygge bro mellem unge med anden etnisk baggrund end dansk og danskere. Filmen vil være relevant at inddrage i fagene dansk, samfundsfag og kristendomskundskab samt i en tværfaglig sammenhæng, hvor dialogen kan være omdrejningspunktet. Der kan arbejdes med temaer som tro, socialisering, kultur og identitet, marginaliserede grupper samt tabuer i samfundet. Filmen er ligeledes velegnet til mere dybdegående brug i forbindelse med den obligatoriske projektopgave på 9. klassetrin. Filmen kan desuden indgå som led i elevernes forståelse for det filmiske medie som kilde til udvikling og kulturel identitet. Eleverne kan få et overblik over filmens handlingsgang ved at udarbejde en klassisk filmanalyse af form og indhold samt en personkarakteristik på hver enkelt person i filmen. Filmen er en dokumentarfilm, hvor den direkte og ægte dokumentariske fortælling er sat ind i nogle fiktive, men faste rammer. Filmen bryder med genren ved at sammenkoble fiktive historier med dokumentariske og virkelighedsnære fortællinger om de unge medvirkende og deres liv. Det vil derfor være relevant at diskutere, hvordan de filmiske virkemidler bruges og kan være med til at påvirke genren og dermed oplevelsen af filmen.

Stills

Zentropa Productions 2010

Ikke underviser?

Hvis du ikke har UNI-Login, kan du se og finde kort- og dokumentarfilm på Filmcentralen For Alle